Informatie pagina: Gazet online, Nieuwsblad voor Dierdonk
Terug naar www.dierdonk.nl De actuele Gazet zie deze pagina Archief Gazet online
Informatie over de Gazet Informatie voor adverteerders

De Gazet is het wijkblad van Dierdonk en maakt onderdeel uit van de wijkvereniging Dierdonk

.
Het blad verschijnt 10 x per jaar. Kopij moet worden aangeleverd voor de op de hoofdpagina vermelde deadlines, alwaar u ook de verwachte bezorg data vindt. In de zomer (juli/augustus) en de winter (december/januari) wordt er altijd een dubbelnummer uitgebracht zodat er 10 edities per jaar uitkomen.

Het blad is een initiatief van de Wijkvereniging sinds eind 1999. Het eerste blad verscheen net voor de millenniumwisseling. Met de uitgave van de maand april 2010 is het blad volledig in full color, en in april 2012 is een andere wens in vervulling gegaan, namelijk de Gazet Digitaal.

De inhoud van het blad bestaat uit nieuws van de wijkvereniging, berichten van andere wijkgeoriënteerde groeperingen, bijdragen van "publicisten" die een bepaald column verzorgen, ingezonden berichten en advertenties.

Het blad wordt gemaakt door vrijwilligers die naast de redactie, de lay-out, de advertenties en facturatie verzorgen

De redactie is altijd geïnteresseerd in meningen van lezers en u kunt ze bereiken op redactie#dierdonkgazet.nl. Dit is tevens het E-mailadres voor het aanleveren van kopij.

De Gazet is het nieuwsblad van de Wijkvereniging Dierdonk en fungeert tevens als algemeen wijkblad. Het is het enige op Dierdonk gerichte huis aan huis blad heeft en oplage van 1800 en hiermee bereikt u iedere maand 1700 gezinnen. In de zomer is er een gecombineerd juli/augustus editie en in de winter een gecombineerd december/januari editie.

Het blad is in A4 formaat op luxe glad papier (32 tot 44 pagina’s) en een voorbeeld van de voorpagina ziet u op de voorgaande pagina. De rechterpagina’s zijn altijd redactioneel en op de linker pagina’s kan geadverteerd worden. We hebben daarbij een beleid van maximaal 30% advertentiepagina’s en bij de beoogde 32 tot 44 pagina’s die de Gazet dik is, resulteert dit in 8 á 11 advertentie pagina’s.

Door de inkomsten uit de advertenties is het ons mogelijk om dit nieuwsblad elke maand weer gratis bij de wijkbewoners huis aan huis te bezorgen.

Extra interessant voor adverteerders is dat de Gazet ook digitaal beschibaar is met alle advertenties.

Heeft ook u interesse om in de Gazet te adverteren? Neem voor meer informatie, prijzen en formaten via advertenties#dierdonkgazet.nl contact op met de advertentiecoördinator of download hier de informatiefolder en de overeenkomst

Advertentiecoördinator
Antispammaatregel in de e-mailadressen. vervang # door @